dimarts, 1 de desembre de 2020

PAUTES PER DECORAR EL TEU JARDÍ

La majoria de la gent creu que la decoració de jardins (paisatgisme) és exclusiu per a grans jardins per a cases ostentoses. Res més lluny de la realitat, si és cert que com més petit sigui el jardí més treball de disseny hi haurà, ja que s'ha de potenciar al màxim l'espai, però els resultats poden ser molt gratificants.

La vegetació és una part molt important per al jardí però no l'única. No cal menysprear altres aspectes i elements que poden fer del seu jardí un espai idíl·lic per passar bons moments i viure noves experiències.

1. DISSENY

El disseny d'un jardí no s'ha de confondre amb la jardineria. La jardineria implica fer realitat un pla a través de la vegetació. El disseny és una mica més abstracte que parla de formes i espais, és un element creatiu que ha de donar solució a les nostres necessitats. 

2. PROPORCIÓ

Quan es dissenya un jardí, les formes proporcionades aconsegueixen un disseny més agradable que les desequilibrades, i per tant s'ha d'apostar per elles. La proporció significa equilibri visual. En termes de disseny de jardins, és l'art d'aconseguir que un jardí encaixi bé dins el lloc d'una manera proporcionada.3. PROJECCIÓ

Alguns creuen que amb la simetria ja s'assoleix el disseny encertat, però l'asimetria, en els nostres temps està més de moda, pot servir tant com el clàssic. Independentment que un model sigui simètric o no, les formes que el componen han de ser sempre proporcionals. 

Tots els dissenys de jardins comencen amb un model que en teoria pot ser com tu vulguis, però hi ha normalment limitacions com a zones difícils de construir o elements que requereixen un gran espai. 

4. ELEMENTS

Un jardí ben dissenyat és un equilibri d'elements (plantes i estructures) i buits (zones obertes entre elles). Per aconseguir l'harmonia entre tots dos es necessita una projecció que resulti satisfactoria per si mateix, deixant per ara de banda els inconvenients propis i exclusius del jardí, s'ha de pensar en ell com un espai buit que es pot omplir amb qualsevol forma que es desitgi .

5. HARMONIA 

L'harmonia es tracta de donar-li a un disseny d'un jardí una consistència utilitzant materials similars conjuntats i integrats entre si.
6. TRANSICIÓ

La transició consisteix en un canvi gradual entre els diferents elements ja sigui formes, mides o textures en un ordre lògic seqüencial. 

7. CADÈNCIA 

La cadència s'aconsegueix quan els elements del disseny creen una sensació de moviment que guia la visió de l'espectador. 

8. FOCUS 

El focus és el punt cap al qual s'intenta dirigir l'atenció de l'espectador, i es pot suggerir amb la resta d'aspectes del disseny de jardí comentats. 

Conclusió 

Amb aquestes pautes bàsiques del disseny de jardins hauríem de ser capaços de donar forma al disseny del jardí, passant ja en una segona fase a la llista de materials i plantes a utilitzar, així com el càlcul del pressupost de la construcció pròpiament dita de jardí.