dimecres, 1 de juliol de 2020

QUÈ ÉS UNA APIALIA?

APIALIA és el conjunt d’agrupacions comercials immobiliàries territorials que totes elles tenen per finalitat compartir la comercialització d’immobles dels agents immobiliaris del col.lectiu API que la integren.

APIALIA és el conjunt d’agrupacions comercials immobiliàries territorials que totes elles tenen per finalitat compartir la comercialització d’immobles dels agents immobiliaris del col.lectiu API que la integren. 

Totes les agrupacions comercials -APIALIA- tenen com a objectiu principal realitzar el màxim possible de transaccions compartides de compravenda d’immobles, de qualitat entre els seus agents membres.

A APIALIA exclusivament es fan operacions de compravenda d’immobles de qualsevol tipus (preferentment habitatges) que els agents APIALIA tinguin en règim d’exclusivitat: els agents APIALIA s’obliguen a aportar a l’agrupació TOTES les operacions de comercialització d’immobles que tinguin en exclusiva.

Qualsevol altre tipus d’operació (lloguer, no exclusiva, traspàs,…) No serà mai objecte de les operacions APIALIA.


AVANTATGES PER AL COMPRADOR 

Des de les immobiliàries pertanyents a les agrupacions comercials Apialia, el comprador accedirà a una gran oferta d’immobles de la manera més ràpida, còmoda i fàcil. Amb una visita a una sola immobiliària es multipliquen les oportunitats de trobar l’immoble que busca, i a més les exclusives compartides mantenen els mateixos preus i condicions, independentment de la immobiliària amb la qual es treballa. Això suposa una major transparència del mercat immobiliari que beneficia sempre al consumidor.

IMMOBILIÀRIA TRADICIONAL 

• Àrea geogràfica limitada

• Reduïda oferta d’immobles

• Pocs agents a la seva disposició

AMB APIALIA

• Més oficines al seu servei

• Més oferta d’immobles

• Agents formats en Màrqueting Immobiliari (CRS)

• Més agents a la seva disposició


AVANTATGES PER AL VENEDOR

Quan el propietari d’un immoble encarregui a una immobiliària pertanyent a una agrupació comercial Apialia la gestió de la venda del seu immoble, estarà encarregant simultàniament la venda a totes les immobiliàries que pertanyen a l’agrupació. Totes elles podran fer difusió d’aquest immoble, ja que està captat mitjançant la fórmula d’exclusiva compartida.

IMMOBILIÀRIA TRADICIONAL 

Un sol punt de venda

• Pocs agents immobiliaris al seu servei

• Escassa difusió de l’encàrrec de venda

• Els agents no s’involucren al 100%

• Pocs compradors potencials

AMB APIALIA

• Més immobiliàries oferiran el seu immoble

• Major difusió de la venda del seu immoble

• Agents formats en Màrqueting Immobiliari (CRS)

• Més compradors potencials per al seu immoble

• Període de venda més ràpid


Comprar o Vendre un immoble amb APIALIA és la millor opció. Transparència, oportunitat i professionalitat són els adjectius que millor ens defineixen. Amb la facilitat d'un sol interlocutor i amb la cooperació de molts professionals del sector, la compravenda mai va ser més eficient i segura.