dilluns, 2 de març de 2020

QUÈ ÉS EL "HOME STAGING"?

 El Home Staging consisteix en la decoració i la preparació d'una residència privada per a la venda en el mercat immobiliari. L'objectiu del Home Staging es centre en millorar l'atractiu d'una propietat assegurant-se que sigui un producte acollidor i atractiu en el qual qualsevol comprador es pugui veure vivint i, per tant, desitgi comprar.

Concretament el Home Staging consisteix en:

- Despersonalitzar

- Ordenar

- Aclarar

- Netejar

- Reparar

- Organitzar l'espai i harmonitza
Pel que fa a la decoració simple per a l'escenari, les persones sovint fan servir art, pintura, accessoris, llums, vegetació i catifes per organitzar la casa, per donar als compradors potencials una primera impressió més atractiva de la propietat. També reorganitzen o "reemplacen temporalment" els mobles. La posada en escena executada correctament condueix a l'ull a característiques atractives, mentre que minimitza els defectes.